پذیرش نمایندگی

اخذ نمایندگی از وینتو شیمی با شرایط زیر

1.داشتن رزومه فعالیت در زمینه مربوطه

2.دارای انبار یا فروشگاه

3. چک یا سفته جهت تضمین

4. حداقل سرمایه بین 20 تا 50 میلیون تومان

جهت دریافت نمایندگی با شماره های زیر تماس بگیرید:

09125139379